Syu-yu

for 17-string Koto (2013)

Instrumentation

17-string Koto 

Duration

17′

Premiere

27th November 2013, Tokyo (Japan), Sogakudo Concert Hall (Tokyo University of the Arts), Joji Murasawa (17-string Koto)

器楽編成

十七絃箏

演奏所要時間

17分

初演

2013年11月27日、東京藝術大学奏楽堂、《学内演奏会・作曲》、村澤丈児(十七絃箏)